Dordts Prinsjesdagontbijt over kerk en staat

5 juli 2016
Het Dordtse Prinsjesdagontbijt staat dit jaar in het teken van de discussie rond kerk en staat. Met het afbrokkelen van de verzorgingsstaat lijkt de kerkelijke caritas weer terug van weggeweest. Samen met burgemeester Pieter Verhoeve en ds. Piet de Jong gaan de deelnemers in gesprek over de nieuwe rollen van overheid en kerk: Zet de overheid de kerk aan het werk? Accepteren kerken die rol? En zo ja, onder welke voorwaarden?

lees verder

Klankbordavond UitdeKast op 14 juli a.s.

4 juli 2016
Op donderdagavond 14 juli a.s. organiseert UitdeKastindeKerk een klankbordavond voor betrokkenen uit de Dordtse kerken. We willen met elkaar de stand van zaken in onze kerken inventariseren en nadenken over nieuwe activiteiten. Hoe is de situatie in uw gemeente? Voelen mensen met een andere geaardheid zich voldoende welkom? Is er openheid rond dit thema of houden mensen zich stil?

lees verder

Deelnemende kerken