Een nieuwe naam voor het Platform Raad van Kerken

24 november 2016
Het Platform Raad van Kerken Dordrecht gaat verder onder een nieuwe naam: Platform Dordtse Kerken. De naam past beter bij de doelstelling van het overlegplatform om in Dordrecht zoveel mogelijk kerken rond de tafel te kunnen krijgen. De algemene vergadering van het Platform heeft de nieuwe naam vastgesteld.

lees verder

Dordts Prinsjesdagontbijt over kerk en staat

5 juli 2016
Het Dordtse Prinsjesdagontbijt staat dit jaar in het teken van de discussie rond kerk en staat. Met het afbrokkelen van de verzorgingsstaat lijkt de kerkelijke caritas weer terug van weggeweest. Samen met burgemeester Pieter Verhoeve en ds. Piet de Jong gaan de deelnemers in gesprek over de nieuwe rollen van overheid en kerk: Zet de overheid de kerk aan het werk? Accepteren kerken die rol? En zo ja, onder welke voorwaarden?

lees verder

Deelnemende kerken